Om vores webshop-arkiv

English version

Deutsche Version 


Hvorfor kan jeg ikke købe direkte fra jeres hjemmeside?

Dette arkiv er oprettet for at give vores besøgende, i galleriet og online, muligheden for at se, hvad galleriet har i aktuelle udstillinger samt på lager. Da vi har mere end 1000 værker i forskellige udstillinger og lande, er vi kun i stand til at færdigbehandle en ordre manuelt, således at vi kan garantere, at værket stadig er tilgængeligt.


Er du interesseret i en bestemt kunstner?

Hvis du er interesseret i en bestemt kunstner, men ikke har fundet det nøjagtige værk, du ønsker at købe, tilbyder vi en personlig service for yderligere spørgsmål.


Forsendelsespriser

Priserne for forsendelse varierer og afhænger af, hvor værket i øjeblikket er placeret, samt af det land, du ønsker at få det sendt til. Det er altid muligt selv at hente værker i vores galleri i Kettinge eller Berlin.

Anslåede forsendelsespriser for grafik / arbejder på papir:
EUR: 15 -35 EUR afhængigt af størrelse

For skrøbelige værker (for eksempel keramik, skulpturer eller malerier) bedes du kontakte os for forsendelsespriser.

Rammer er ikke inkluderet i prisen medmindre andet er angivet.


Betaling

Bekræftede ordrer skal betales inden for 8 dage, ellers annulleres reservationen. Når vi har modtaget din betaling, bekræfter vi dette via e-mail, inklusive sporings-nummeret for forsendelsen. Hvis du i stedet har besluttet at arrangere en afhentning, kan dine kunstværker hentes i vores åbningstider efter aftale i galleriet Kettinge (Rågelundevej 9) eller Berlin (Voigtstraße 12).


Hvordan bestiller jeg et kunstværk?

Hvis du ønsker at købe et kunstværk, bedes du placere din ordre her.


Jeg har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, bedes du udfylde vores kontaktformular her, så svarer vi dig hurtigst muligt.

Über unser Webshop Archiv

English version

Dansk version

Warum kann ich nichts direkt über den Webshop bestellen?

Wir haben das Archiv hochgeladen, um unseren Besuchern (sowohl online wie auch in der Galerie) die laufende Ausstellung und unseren Bestand zeigen zu können. Weil wir mehr als 1000 Werke in verschiedenen Ausstellungen und Ländern haben, können wir Bestellungen nur einzeln und von Hand bearbeiten.


Suchst du nach einem bestimmten Künstler?

Wenn du an einem einzelnen Künstler interessiert bist, aber das Werk, das du kaufen möchtest, nicht finden kannst, helfen wir auf Anfrage persönlich.


Versandkosten

Versandkosten sind abhängig von dem derzeitigen Standort des Kunstwerks sowie deiner Lieferadresse. Es ist grundsätzlich immer möglich, ein Werk persönlich in Kettinge (DK) oder Berlin (DE) abzuholen.

Ansonsten liegt das Porto für Grafiken und Papierarbeiten innerhalb Europas bei ca 15-35 Euro (abhängig von der Größe).

Bezüglich zerbrechlicher Arbeiten (z.B, Keramik, Skulpturen oder Malereien) kontaktiere uns bitte für weitere Informationen bezüglich des Versands.

Rahmen sind, wenn nicht anders angegeben, nicht im Preis enthalten.


Zahlung

Bestätigte Bestellungen müssen innerhalb von 8 Tagen bezahlt werden, andernfalls wird die Reservierung storniert. Sobald wir Ihre Zahlung erhalten haben, bestätigen wir dies per E-Mail, einschließlich der Sendungsverfolgungsnummer(n) für den Versand. Wenn Sie sich stattdessen für eine Abholung entschieden haben, können Sie Ihre Kunstwerke(n) während unserer Öffnungszeiten nach Vereinbarung in Kettinge (Rågelundevej 9) oder Berlin (Voigtstraße 12) abholen.


Wie kann ich ein Kunstwerk kaufen?

Wenn du ein Kunstwerk bestellen möchtest, kannst du das hier tun.


Ich habe noch eine Frage

Wenn du die Antwort auf deine Frage hier nicht finden kannst, erreichst du uns über unser Kontaktformular. Wir werden so schnell es geht antworten.

About our webshop archive

Deutsche Version 

Dansk version

Why can’t I buy directly from the page?

This archive has been created to give our visitors, in the gallery and online, the chance to see what the gallery has in current exhibitions and in stock. As we have more than 1000 works in different exhibitions and countries we are only able to finalize an order manually so we can make sure that the work is still available.


I am interested in a specific artist

If you are interested in a specific artist but have not found the exact work you would like to purchase we offer a personalized service for further inquires.


What are the shipping prices?

Prices for shipping vary and will depend on where the work is currently located and on the location where you would like us to send it. Pick up is always possible at our gallery in Kettinge, Denmark and in Berlin, Germany.

Estimate shipping prices Graphic/works on paper in Europe: 15 -35 Euro depending on size.

For fragile works (for example ceramics, sculptures or paintings) please contact us for shipping prices.

Frames are not included in the price unless it is indicated otherwise.


Payment

A confirmed order should be payed within 8 days, otherwise the reservation will be cancelled. Once we have received your payment, we will confirm this by email, including  the tracking number(s) for shipment. If you have decided to arrange a pick-up instead, your artwork(s) can be picked up during our opening hours by appointment in Kettinge (Rågelundevej 9) or Berlin (Voigtstrasse 12).


How can I order an artwork?

If you would like to buy an artwork please place your order request here.


I have questions

If you have any questions please fill out our contact form here and we will answer you as soon as possible.